Arquitecte
Raúl Roncal, Diego Ezcaray y Pablo Basterra
Data de Construcció
Juny 2011
Disseny
Coberta mòbil d'arc rebaixat amb recolçaments a diferent nivell
Dimensions
20,17 m ample mínim × 36,25 m llarg.
Coberta mòbil dividida en 6 mòduls: 4 centrals mòbils + 2 extrems fixes.
Obertura
Central de menor a major modul
Velocitat
0,06 m/s
Moviment
Variable, amb desaceleració a l'inici i fi de la martxa
Tancament
A LA COBERTA, policarbonat cel·lular 32 mm blanc gel. 
EN AMBDUES FAÇANES, vidre càmara de seguretat 4+4/12/4+4 mm, incolor transparent
Transmissió
Cremallera plana
Sistema Antivent
Calzo estructural