Data de construcció

Desembre 2006

Disseny

CTU-Poliginal amb recolçaments sobre canals estructurals situades al mateix nivell

Dimensions

7,70m ample × 15,00 m llarg. Dividida dividit en 2 parts mòbils i 2 fixes

Obertura

Central cap ambdós extrems

Velocitat

0,08 m/s

Moviment

Uniforme

Tancament

EN EL SOSTRE i TIMPANS, policarbonat cel·lular 16 mm blanc opal

Transmissió

Cremallera

Sistema Antivent

Tascó estructural