Data de construcció

Maig 2006

Disseny

CTU-Poligonal amb rcolçaments sobre canals estructurals al mateix nivell

Dimensions

18,00 m ample× 26,67 m llarg × 6,24 m alçada. Dividida en 5 parts mòbils i 2 extremes fixes

Obertura

Central cap ambdós extrems

Velocitat

0,11 m/s

Moviment

Variable, amb desacceleració entre parts mòbils

Tancament

EN EL SOSTRE I AMBDUES TESTERES, policarbonat cel·lular,16mm, blanc opal.FUSTERIA FIXA I DESMUNTABLE, en perimetre envidriada amb vidre càmera de seguretat:3+3/14/3+3 mm, incolor transparent

Transmissió

Cremallera

Sistema Antivent

Anemòmetre electrònic i envolvent estructura